Praha zima
Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022. Pro tento účel vyčlení celkem 30 milionů Kč. Praha se tímto krokem snaží zmírnit ekonomické dopady na provozovatele kulturních institucí a pomoci zachovat jejich další fungování.

„Praha je městem kultury, chodí na ni místní lidé a zároveň láká i kultivované turisty. Během covidu jsme drželi při životě divadla či galerie a kulturní zařízení nenecháme padnout ani teď, v době rostoucích cen energií,“ říká Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

Hlavní město se rozhodlo finančně podpořit kulturní zařízení na svém území vzhledem k nynějšímu mimořádnému zvyšování cen energií, které způsobuje vysoký nárůst provozních nákladů. Podpora se bude týkat těch kulturních zařízení, která byla prokazatelně zasažena zvýšením cen energií oproti období předcházejícímu roku 2022 a je určena pro subjekty, které provozují prostory pro kulturu a jsou již příjemci dotace hl. m. Prahy na rok 2022.

Podmínkou však je, aby kulturní zařízení bylo přístupné veřejnosti, sloužilo k pravidelné organizované kulturní činnosti a provoz v roce 2022 byl zajištěn minimálně po dobu 10 měsíců. V případě provozování galerie musí být minimální plocha výstavních prostor 300 m².

„Uvědomujeme si, že rostoucí ceny energií dopadají tvrdě na pražské rodiny a seniory, ale i kulturní aktéry a instituce, které se po měsících zavřených dveří kvůli pandemii neměli šanci ekonomicky zotavit. Pro Pražany v tíživé situaci jsme připravili balíček pomoci, který přinese rodinám až 4 800 korun měsíčně a do kultury nyní posíláme 30 milionů na ztlumení dopadů inflace a rostoucích výdajů za energie,“ uvádí Pavel Vyhnánek, námětek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu. Celkový objem prostředků určených na financování programu byl stanoven na 30 milionů Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 10. října do 24. října 2022. O poskytnutí dotace nebo naopak o nevyhovění žádosti rozhodne příslušný orgán hlavního města nejpozději do konce letošního roku. Převedení dotací příjemcům se uskuteční do 31. ledna 2023.