Síť kreativních měst literatury UNESCO sdružuje 39 měst na 6 kontinentech. Tento titul uděluje UNESCO městům s mimořádným významem na poli literatury. Členská města sítě podporují kreativitu literární tvorby, svobodu projevu a snaží se hledat různé cesty, jak rozvíjet literaturu nejen na svém území, ale také v mezinárodním měřítku.

Síť kreativních měst literatury UNESCO každoročně pořádá výroční setkání, na kterých lídři z jednotlivých měst plánují společné projekty, sdílí své zkušenosti a své další směřování v rámci UNESCO sítě. V roce 2020 setkání hostila Praha, která je členem kreativní sítě měst literatury UNESCO od roku 2014. Bohužel kvůli situaci spojené s koronavirem COVID-19, nebylo možné, aby se zástupci jednotlivých měst setkali v Praze osobně. Setkání proto nahradila rozsáhlá online konference, kterou uspořádal Zoom prostřednictvím projektu Praha město literatury a která proběhla 21. – 25. září 2020.

„I když online schůzka nemohla nahradit osobní setkání členů naší sítě, kulturní výměnu a stimulaci kreativity, kterou by shromáždění lidí v našem krásném městě přineslo, doufáme, že duch letošního výročního setkání bude žít dál díky novému virtuálnímu formátu. “ (Kateřina Bajo, ředitelka projektu Praha město literatury UNESCO)

Hlavním tématem konference byla tentokrát mezinárodní spolupráce během pandemie, obnova literárního sektoru zasaženého celosvětovou krizí, podpora spisovatelů a zvýšení odolnosti celého knižního průmyslu. Jednotlivá města literatury se představila prostřednictvím videí a prezentací, sdílela své zkušenosti a úspěšné literární projekty a představen byl také nový společný web: https://www.citiesoflit.com/.