I projekt Praha město literatury bilancuje. Jaký byl uplynulý rok? Co jsme v uplynulém roce stihli? Čím jsme zaujali Pražany a na co můžeme zavzpomínat nad fotografiemi? Stručně to zrekapitulujme.

Projekt Praha město literatury od roku 2009 podporuje vnímání Prahy jako místa s bohatou literární minulostí i současností. Svými vlastními aktivitami i podporou a propagací svých partnerů přispívá k rozšiřování povědomí o současné pražské literární scéně. Sdružuje více než třicet významných partnerů z pražského literárního světa a jejich společným úsilím se také snaží o získání prestižního titulu UNESCO – kreativní město literatury.

Právě podání všech nezbytných dokumentů k přihlášce pro UNESCO bylo v roce 2012 hlavním cílem projektu. Projekt na podporu pražské literatury schválila Rada hl. města Prahy, včetně finanční podpory, koordinátorem jmenovala Městskou knihovnu v Praze.

Aktivity projektu Praha město literatury v roce 2012:

Dokončení přihlášky pro získání titulu UNESCO – kreativní město literatury

Během první poloviny roku 2012 proběhlo rozsáhlé připomínkované dokončení přihlášky a dalších dokumentů nezbytných k posouzení naší kandidatury na titul UNESCO kreativní město literatury.

Projekt získal podporu od spisovatele a literárního vědce Umberta Eca, jehož písemné vyjádření na podporu projektu se stalo součástí předmluvy k přihlášce. Probíhala také úspěšná komunikace s ostatními městy, která již titul získala (Edinburgh, Dublin a další), nebo o titul usilují (Krakow). Ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák se účastnil konference sítě kreativních měst UNESCO, která se konala v říjnu 2012 v Krakově.

Všechny dokumenty, nezbytné pro posouzení naší kandidatury a zapojení Prahy do sítě kreativních měst UNESCO, byly předány ke schválení MHMP dne 30. 7. 2012. Výbor pro kulturu, památkovou péči a výstavnictví pak dokumenty schválil dne 12. 9. Rada hl. m. Prahy přihlášku schválila 30.10.2012. Všechny dokumenty, včetně překladů a grafického zpracování, byly dokončeny a připraveny k odeslání do sídla UNESCO v Paříži v prosinci 2012.

Propagace projektu

V lednu 2012 byly spuštěny stránky www.prahamestoliteratury.cz, které přinášejí nejenom informace o projektu, ale také se od svého vzniku stačily stát zajímavým a navštěvovaným rozcestníkem a kalendáriem pražských literárních událostí. Na sklonku roku 2012 se na stránkách objevila literární mapa Prahy v české i anglické verzi a také anglická verze stránek.

Spolupracovali jsme na mezinárodním projektu City2cities. V rámci projektu navštívila Prahu nizozemská básnířka Hagar Peeters, která svou tvorbu představila ve vršovickém Domě čtení (březen 2012).

Na jaře úspěšně proběhlo také Toulavé čtení: prostřednictvím našich partnerů putovaly lístky s ukázkami literárních textů Prahou. Do projektu přispěl ukázkami ze svých oblíbených knih i pražský primátor Bohuslav Svoboda (jaro 2012).

Ve spolupráci s britským novinářem Davidem Vaughanem jsme se podíleli na připomínce 400. výročí úmrtí básnířky Westonie, která žila a tvořila v Praze. V červnu byla na stránkách Praha město literatury vyhlášena soutěž o nejlepší překlad její básně z latiny. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v listopadu 2012, vítězný překlad Magdaleny Jackové byl otištěn v Literárních novinách.

Projekt Praha město literatury měl samostatnou expozici v rámci veletrhu Svět knihy 2012 v květnu i na říjnovém Knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Na veletrhu Svět knihy jsme veřejnosti představili knihu Pavla Mandyse, která se stala přílohou naší přihlášky pro UNESCO. Kniha jsme vydali v nákladu 1 500 ks v české verzi a 1 500 ks v anglické verzi. Od června, kdy byla za účastí mnoha hostů slavnostně pokřtěna, se kniha prodává v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí.

Rada hl. m. Prahy schválila žádost projektu Praha město literatury o využití městských reklamních ploch v září 2012. V období od 4.9. do 17.9. bylo po celé Praze umístěno více než 85 city light vitrín s fotografiemi Jiřího Všetečky, vybranými z knihy Pražský chodec. Černobílé fotografie staré Prahy v této fotografické publikaci doplňují úryvky ze stejnojmenné Nezvalovy prózy, jež se objevily i na našich plakátech. Stejně jako v celé Všetečkově knize se na vybraných fotografiích „snoubí stálost a proměnlivost, vztah k nosným českým tradicím se smyslem pro jejich aktualizaci“ (Antonín Jelínek).

Studio Dynamo Design bylo za grafické zpracování projektu nominováno na prestižní ocenění Czech Grand Design.

Partneři projektu

Trvale se snažíme oslovovat další možné partnery projektu. V roce 2012 se novými partnery projektu stal Czechtourism, Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětských knih, Pražská informační služba a Městská část Praha 6. Řada dalších institucí projekt podporuje, třebaže nejsou jeho partnery (Botanická zahrada Praha, Nemocnice na Bulovce, Klub českých turistů). Ve spolupráci s našimi partnery proběhly dvě akce: Pouliční knihovnička, vybudování volně přístupné knihovny v pražských Dejvicích a Poezie léčí, volně přístupná výstava básnických textů, ilustrovaných fotografiemi Sáry Saudkové, v areálu nemocnice Bulovka.