Rezidenční program pro překladatele a překladatele v Krakově, městě literatury UNESCO, otevírá nábor pro druhý ročník projektu. Tentokrát zve překladatele a překladatele, kteří překládají z polštiny do jiných jazyků, do Krakova na měsíční pobyt. Rezidence se bude konat v září, termín pro podání přihlášek je 25. července 2021.

Nábor je zaměřen na překladatele a překladatele polské literatury do jiných jazyků, kteří mají alespoň jeden knižní překlad publikovaný v tištěné podobě a v současné době pracují na překladatelském projektu. Kromě ubytování a náhrady cestovních výdajů obdrží účastník také hrubou odměnu 2 000 PLN.

Rezidence jsou navrženy tak, aby podporovaly překladatele a překladatele tím, že jim poskytnou vhodné podmínky, aby se mohli 30 dní věnovat překladatelské činnosti. Během pobytu budou účastníci navíc moci počítat s podporou týmu krakovského UNESCO City of Literature při navazování nových kontaktů v oblasti životního prostředí a průmyslu.

Detaily a možnost přihlášení naleznete ZDE.

Kritéria:

  • alespoň jeden zveřejněný překlad,
  • pracovat na vlastním literárním projektu během pobytu,
  • připravenost podílet se na literárním životě Krakova, tj. události, propagační setkání a rozhovory,
  • během pobytu budou obyvatelé požádáni, aby předložili krátký text zobrazující Krakov z jejich perspektivy; text bude v budoucnu použit pro propagační účely nebo bude publikován ve větší sbírce.

Uzávěrka přihlášek: 25. července 2021
Datum pobytu: 1. – 30. září 2021

Jak se přihlásit
Žádost (obsahující: vyplněný formulář (ke stažení), životopis nebo životopis, fragment původního překladu až na jednu stránku A4) by měla být zaslána ve stanovené lhůtě na následující adresu: kontakt@miastoliteratury.pl.

Projekt je realizován jako součást širokého partnerství polských měst organizujících rezidence – Krakov, Gdaňsk a Varšava – a dvou literárních sdružení: Literární unie a Asociace literárních překladatelů.

Podrobnosti o programu, předpisech a přihlášce jsou k dispozici také na: http://miastoliteratury.pl/.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.