Rezident Praha město literatury – listopad a prosinec 2017

Oleh Kocarev se narodil v Charkově na Ukrajině roku 1981. Píše především poezii, pro niž je příznačný metaforický volný verš a silný příběh. Za své básně na Ukrajině získal řadu ocenění. Napsal také krátkou absurdní prózu Nejmovirna Istorija Pravlinnja Chlorofituma Peršoho (Neuvěřitelná Historie Vlády Chlorofyta Prvního, 2009) a v tisku je jeho nový román Ljudy v hnizdach (Lidé v hnízdech), ironická a sentimentální dekonstrukce příběhu jedné rodiny během 19. a 20. století.

Píše také eseje a literární kritiku. Jeho texty byly přeloženy do více než deseti světových jazyků včetně češtiny. V roce 2014 vyšly v časopise Plav Kocarevovy básně v překladu Jekateriny Gazukiny. Roku 2015, kdy se v ČR účastnil Měsíce autorských čtení, vydalo nakladatelství Větrné mlýny výběr z jeho tvorby pod titulem Černý chleba, bílá velryba, obsahující překlady Alexeje Sevruka a Jekateriny Gazukiny. Sám překládá z polštiny, ruštiny a běloruštiny. Ve spolupráci s bohemistkou Irynou Zabijakou převedl do ukrajinštiny řadu básní Ivana Wernische, Petra Borkovce, Marie Iljašenko a Tomáše Přidala.

E-kniha Chaplinovo náměstí

Oleh Kocarev během svého rezidenčního pobytu v Praze pracoval na svém novém poetickém albu Chaplinovo náměstí, které vyšlo jako e-kniha. Dvojjazyčné vydání jeho veršů v překladu Miroslava Tomka odráží dojmy z míst, které během pobytu v Praze navštívil a poznával. Sbírku básní Oleha Kocareva vydala Městská knihovna v Praze a je možné ji stáhnout a prohlížet on-line.

Vzkaz rezidenta

Níže můžete zhlédnout video, ve kterém Oleh Kocarev rekapituluje svůj pobyt v Praze.

Oleh Kocarev

Autorský večer

Ukrajinský spisovatel Oleh Kocarev v úterý 28. listopadu 2017 promluvil v Malé vile PNP o své tvorbě a posluchačům přečetl také několik ukázek ze svého díla. Kocarevovy básně a próza zazněla jak v ukrajinském originále, tak v českém překladu. Ukázky v češtině přečetl herec Lukáš Křišťan. Moderátorem večera byl Miroslav Tomek.