12. ročník soutěže o nejlepší esej pro studenty středních škol byl Knihovnou Václava Havla vyhlášen mimořádně v souvislosti s probíhající pandemií nového typu koronaviru. Je věnován tématu „Odpovědnost v čase pandemie“.

Texty studentů musí být v rozsahu 5 až 10 normostran (9 000 – 18 000 znaků), psané v českém jazyce, s uvedeným jménem autora, rokem jeho narození a názvem střední školy. Zasílat je můžete v elektronické podobě na adresu: esej@vaclavhavel.cz. Zasílání esejí je možné do 3. dubna 2020.

Tři nejlepší práce získají finanční odměnu ve výši 15 000 Kč, 10 000 Kč a 5 000 Kč.

Eseje bude posuzovat odborná porota složená z pracovníků Knihovny Václava Havla. Kromě dalších zajímavých osobností v ní zasedne spisovatel Jáchym Topol nebo diplomat, autor a politik Michael Žantovský.

Své dotazy můžete směřovat na esej@vaclavhavel.cz nebo vzdelavani@vaclavhavel.cz. Více informací naleznete zde.

Text převzat z našeho původního webu: https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/aktuality/574-odpovednost-v-case-pandemie/.