Zaujala vás kniha Praha město literatury? Chtěli byste si ji koupit? Zajděte do Městské knihovny!

Autorem knihy je publicista a literární kritik Pavel Mandys, mimo jiné jeden ze spoluzakladatelů literární ceny Magnesia Litera.

Kniha nabízí pohled na literární život v Praze od jeho prvopočátků až po žhavou přítomnost. Tematické kapitoly doplňují ukázky knižních ilustrací i reprodukce uměleckých děl. Součástí knihy (v podobě přebalu) je také velká barevná mapa literární Prahy, která je symbolem celého projektu Praha město literatury.

Pokud vás knížka zaujala a chtěli byste si ji prohlédnout, máte příležitost v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. Kniha je k dispozici u pultu výdeje ze skladu (pod hodinami). Koupit si ji můžete na pokladně knihovny. Kniha stojí 260 Kč. K dispozici je také verse v angličtině, která se prodává za 290 Kč a je bezpochyby vhodným dárkem například pro kulturně založenou návštěvu ze zahraničí, obchodní partnery a podobně.

Zatím se můžete na našich stránkách podívat na malou ukázku ve formátu pdf. Recenzi knihy najdete na stránkách iliteratura.cz.

Odevzdali jsme přihlášku!

Projekt Praha město literatury udělal další významný krok k možnému zapojení Prahy do sítě kreativních měst literatury UNESCO. Počátkem roku 2013 byly dokončeny a prostřednictvím stálé mise ČR při UNESCO také předány všechny dokumenty, nezbytné k posouzení naší kandidatury.

Při přípravě přihlášky jsme postupovali podle osnovy, která je pro tento druh dokumentu stanovena v UNESCO. Na přípravě textu pracoval tým pod vedením PhDr. Jaroslava Císaře. Jedna z posledních verzí byla poskytnuta všem partnerům projektu k připomínkám. Konečnou verzi připravil PhDr. Jaroslav Císař především ve spolupráci s Mgr. Michalem Benešem, vedoucím odboru UNESCO na MK ČR a s PhDr. Helenou Kovaříkovou z Českých center. Přihláška byla v listopadu roku 2012 schválena Radou hlavního města Prahy.

Dokument nyní projde dlouhým a rozsáhlým schvalovacím procesem. Naši kandidaturu bude posuzovat téměř 100 odborníků na literaturu z celého světa. Na základě jejich hodnocení vydá generální ředitelka UNESCO své rozhodnutí. V celém procesu podávání přihlášek, jejich hodnocení i přijímání členů sítě kreativních měst, není stanoven žádný termín. Lhůta mezi podáním přihlášky a vyhlášením výsledku kandidatury je tedy značně různá, pohybuje se v rozmezí několika měsíců až let. Pokud ale všechno dopadne dobře, mohli bychom ještě v letošním roce vědět, zda se staneme stejně jako Edinburgh, Melbourne, Norwich, Dublin, Reykjavík a Iowa City jedním z kreativních měst literatury UNESCO.

Na fotografiích si můžete prohlédnout všechny dokumenty naší přihlášky pro UNESCO. V obalu jsou uloženy tyto dokumenty: Přihláška hlavního města Prahy do sítě kreativních měst UNESCO, kniha Pavla Mandyse – Praha město literatury, CD s elektronickou verzí všech těchto dokumentů, které navíc obsahuje i faktografickou přílohu přihlášky (adresář pražských kulturních institucí) a pohledy Praha město literatury.