V rámci programu Žít město připravil Francouzský institut v Praze na čtvrtek 30. ledna Noc myšlenek 2020. Spolu s malířem Mirkem Kaufmanem se představí také naše rezidentka Danielle Dussault.

Každé město je místem setkání a křižovatkou myšlenek a emocí. Někdy zapomínáme věnovat pozornost místům, která jsou nám známá – často jsme příliš roztržití nebo ztraceni v našich myšlenkách. Zveme vás proto podívat se na město z jiného úhlu, pomocí palety barev a pomocí slov. 30. ledna proběhne noc plná kreativních nápadů v rámci programu Žít město. Chybět nebude ani naše rezidentka Danielle Dussault, která píše, maluje, hraje na klavír a zpívá. Těšit se můžete na workshop plný psaní a malování. Veškeré vybavení bude k dispozici na místě. Vstup na akci je zdarma, v závislosti na počtu míst. Debata bude probíhat v češtině a francouzštině, simultánní překlad zaručen. Na konci akce proběhne improvizované výstava.

  • Čtvrtek 30. ledna v 16 hodin ve Francouzském institutu v mediální knihovně (Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město)

Více informací naleznete na stránkách Francouzského institutu.

Srdečně vás zveme!

 

VIVRE LA VILLE : LA NUIT DES IDÉES CRÉATRICES

Atelier d’écriture et de peinture avec Danielle Dussault, écrivaine québécoise en résidence à Prague et Mirek Kaufman, peinte tchèque.

  • Jeudi 30 janvier à 16h à l’Institut français de Prague à la médiathèque (Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město)

Chaque ville est un lieu de rencontres et un carrefour d’idées et d’émotions. Il nous arrive de ne plus prêter une attention particulière aux endroits qui nous sont familiers – nous sommes souvent trop distraits ou perdus dans nos pensées.

On vous invite à regarder la ville sous un angle différent, à l’aide d’une palette de couleurs et à travers les mots, Tous les participants et les participantes sont bienvenu (e)s. La communication simultanée en tchèque et en français est assurée. Il y aura une expo improvisée à la fin de l’expérience artistique. Tout le matériel sera disponible sur place.