(English below)

Je činnou feministkou a bojuje za práva menšin ve své rodné zemi, za což byla v Turecku stíhána a označena za teroristu. Do Prahy přijíždí turecká autorka Nazli Karabiyikoglu pracovat na svém románu, který je zároveň obrazem současné politiky Turecka a polemice o přístupu rozvinutých zemí k migrantům.

Nazli Karabiyikoglu
Nazli Karabıyıkoğlu
(photo: Maximilian Gödecke)

Nazli Karabıyıkoğlu je autorkou a aktivistkou z Turecka. Narodila se v roce 1986 v Ankaře a vystudovala jazyk a literaturu na Istanbulské Univerzitě Boğaziçi. Ve své zemi čelila politickému a genderovému útlaku, proto se zapojila se do tureckého #Metoo hnutí a argumentovala pro přítomnost politických menšin ve vydavatelském průmyslu. To, společně se snahou odhalit cyklus sexuálního zneužívání, kterému ženy čelí v v rámci turecké literární scény, vedlo k jejímu vyhoštění z vydavatelské komunity.

Jakožto žena patřící k sexuální menšině žila v neustálém strachu ze zatčení nebo zabití, a poté, co se její jméno objevilo na „seznamu teroristů“ zveřejněném propagandistickými novinami Erdoganovy vlády, uprchla v roce 2017 do Gruzie. Od roku 2021 je pak členkou programu Writers-in-Exile německého PEN klubu a žije v Norimberku. Na tamější univerzitě Friedrich-Alexander také nyní dokončuje studium magisterského titulu v oboru lidských práv.

Jako feministická aktivistka bojuje za svobodu slova a tvorby. Svou prací upozorňuje na zneužívání v tureckých věznicích a domácí násilí. Jejím cílem je volně psát o jednom z největších tabu své země, kterým je homosexualita. Ta je v Turecku sice legální, ale celospolečensky zatracována, což vede k diskriminaci a násilí páchaném na LGTBQ komunitě.

Vydala pět knih v turečtině, zatím poslední román Kadin Kürkünde Rüya vyšel v roce 2018. Její povídka Elfiye se objevila ve Words Without Borders, Asymptote Journal a dalších. Za své dílo získala šest literárních cen ve své zemi a vyhrála literární soutěž The UnCollected Press/Raw Art Review za svou knihu Gök Derinin Altında. V říjnu 2019 vystoupila na festivalu čtenářů a spisovatelů Ubud na Bali.

Praha město literatury UNESCO – rezidence březen a duben 2022

Ačkoliv byla vybrána na rezidenci Praha město literatury pro rok 2020, přijíždí na svou dvouměsíční rezidenci do Prahy až v březnu 2023.

Během svého pobytu v Praze plánuje pracovat na svém nejnovějším románu Lubunya, který mapuje současné politické směrování Turecka pomocí literatury a hudby, používající hantýrky lubunca jako satirického karnevalového výsměchu. Snaží se poodhalit systém, který se přiživuje na nadvládě bílých v takzvaně demokratických a rozvinutých zemích globálního severu a jejich společném poslání nabízet migrantům „lepší život“.

Rozhovor s Nazli v angličtině http://www.nazlikarabiyikoglu.com/2019/07/13/feminism-is-only-way-to-survive-in-turkey/.

Nazli Karabiyikoglu
Díla/Published works:

Kadin Kürkünde Rüya (román). İthaki Yayınları, 2018

Gök Derinin Altında (román). İthaki Yayınları, 2017

Hayvanların Tarafı (román).  Everest Yayınları, 2016

Olivya Çıkmazı (román). Alakarga Yayınları, 2014

Iskele (román). Komsu Yayınları, 2011


Author and activist Nazli Karabıyıkoğlu was born in Ankara in 1986. Karabıyıkoğlu studied Language and Literature at the elite Boğaziçi University and has since published five books. Facing political and gender oppression in Turkey, she catalyzed the Turkish #Metoo movement and advocated for political minorities within the Turkish publishing industry. As a result of her advocacy and publications exposing the ongoing sexual assault she and her colleagues were subjected to within the Turkish literary scene, she was exiled from the publishing community.

As a queer woman, she lived under the constant fear of being arrested or killed. After her name appeared on a “terrorist list” published by an advocate newspaper of the Erdogan government, she fled to Georgia in 2017, where she lived until 2021. Since February 2021, Karabıyıkoğlu has been a fellow of the Writers-in-Exile program in PEN Germany. She is attending Friedrich Alexander University there to pursue her Masters in Human Rights.

As a feminist activist, she fights for freedom of speech and creation. Through her work, she draws attention to abuses within Turkish prisons and domestic conflicts. She aims to write freely about one of the biggest taboos in her country; homosexuality, a moral prohibition of Turkey that leads to discrimination and violence against the LGTBQ community.

Karabıyıkoğlu has received several awards for her writing, for example The UnCollected Press/Raw Art Review Full Length Book of Short Stories Contest with her book Gök Derinin Altında, and was invited to speak at the Ubud Readers and Writers Festival in Bali. Her short story, Elfiye, was published in Words Without Borders, Asymptote Journal and other US journals.

Prague UNESCO City of Literature – residency stay in March – April 2022

Although she was chosen for a Writer-at-Residence programme in Prague City of Literature for 2020, she is coming to Prague for her two-month residency in March 2023.

During her stay in Prague, she plans to work her latest novel The Lubunya which maps out the current politics of Turkey, a country in overwhelming societal depression with literature and music using lubunca language like a satirical carnivalesque mockery. It carves out the core of a system that feeds off white supremacy in the so-called democratic and developed countries of the global north and their collective mission of offering migrants “a better life”.

Interview with Nazli: http://www.nazlikarabiyikoglu.com/2019/07/13/feminism-is-only-way-to-survive-in-turkey/


Na koho dalšího se můžete během roku 2023 těšit?