Národní divadlo vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž Od kamene ke zlatu, od divadla ke státu aneb Tři osmičková výročí.

Literární soutěž zahrnuje tři výročí roku 2018:

  • 100 let od vyhlášení samostatné Československé republiky
  • 150 let od položení základních kamenů Národního divadla
  • 200 let od objevení Rukopisu zelenohorského

Vybraná výročí spolu úzce souvisejí – založení Národního divadla byl jasný projev vůle národa po samostatnosti a Rukopisy, byť nakonec s puncem falzifikátů, výrazně ovlivnily právě Národní divadlo, jakožto inspirace pro jeho výtvarníky, ale i hudební skladatele a další umělce.

Soutěžní příspěvky by se měly obsahově týkat těchto tří témat, která samozřejmě mohou sebou prostupovat. Může jít o fejeton, drobné myšlenky, úvahu, reminiscenci, rodinnou (rodovou) vzpomínku, lze přijít s poezií i prózou. Zde vlastně žádné omezení není. Podmínkou však je rozsah soutěžního díla, a to asi 1000 znaků (tj. cca 150 slov), s tolerancí +- 10 slov (100 znaků).

Ze soutěžních příspěvků bude vybráno 5 nejlepších, jejichž autoři získají volné vstupenky dle aktuální nabídky. Vybraných 150 příspěvků bude uveřejněno ve zvláštním almanachu vydaném Národním divadlem v říjnu 2018 při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. Všichni soutěžící, jejichž příspěvek bude v almanachu otištěn, obdrží po jednom výtisku (nebo až tři podle počtu publikovaných děl).

Soutěže se může zúčastnit každý, bez omezení věku, zaslané texty musí být v českém jazyce.

Příspěvky lze zaslat jako přílohu e-mailu na adresu: vyroci@narodni-divadlo.cz
nebo poštou na adresu: Národní divadlo, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 s jasným označením obálky Výročí.

Příspěvky je nutné doručit na uvedené adresy do neděle 5. 8. 2018.

Více informací a pravidla soutěže