Lvov, kreativní město literatury UNESCO, pořádá další ročník mezinárodního překladatelského workshopu. LitTransformer 2020 se bude konat od 30. května do 8. června a pro jeho uskutečnění hledá Lvov překladatele z dalších UNESCO měst literatury, kteří by se zapojili do společného překladu poezie. Ústředním tématem bude překlad jakožto jednotící prvek, který umožňuje dialog napříč rozmanitými jazyky a kulturami.

LitTransformer 2020 doufá, že vytvoří množství nových překladů poezie, poskytne účastníkům významnou zkušenost v jejich překladatelské kariéře a vybuduje síť kontaktů pro další spolupráci a partnerství. Každodenní diskuse zaměřené na probíhající práci umožní účastníkům prozkoumat spektrum problémů, které každá báseň představuje, ale i širší otázky literární překladové praxe. Plánována je také mnohojazyčná publikace překladů vzniklých během workshopu.

Kromě přednášek a skupinových sezení budou mít účastníci čas a prostor pro práci ve dvojicích napříč třemi jazyky – jejich dva rodné jazyky propojí angličtina. Z tohoto důvodu by měli žadatelé pokročile ovládat angličtinu a zároveň svůj mateřský jazyk. Překladatelský workshop LitTransformer je určen pro dvě skupiny překladatelů. Zaprvé pro aktivní pokročilé překladatele, univerzitní profesory a lektory v oblasti překladů s příslušnými praktickými zkušenostmi, jakož i pro mladé začínající překladatele a absolventy, kteří budou moci těžit z poznatků svých zkušenějších svých kolegů. Vybráni proto budou až dva účastníci, jeden pokročilý a jeden začínající, z každého města literatury UNESCO.

Lvov vybraným překladatelům poskytne ubytování a stravování. Náklady na přepravu si hradí účastníci sami.

Více informací o přihlášce na workshop naleznete zde. Zasílání žádostí je možné do 20. března 2020.

V roce 2019 byla z mnoha přihlášených účastníků vybrána překladatelka z Prahy. Hodně štěstí všem tuzemským žadatelům přejeme i v roce 2020!