Životní milníky Franze Kafky

1883
Franz Kafka přichází na svět 3. července v Praze. Je prvním dítětem Hermanna Kafky (1852-1931) a jeho ženy Julie, rozené Löwy (1856-1934). Rodiče židovského původu mají obchod s galanterií. V rodině se mluví německy, se zaměstnanci ale většinou česky.

1885-1888
Narodí se dva bratři, kteří zemřou jako malé děti.

1889-1893
Na svět přijdou sestry Gabriele (Elli), Valerie (Valli) a Ottilie (Ottla).

1889-1893
Kafka navštěvuje německou základní a měšťanskou školu.

1893-1901
Studium německého gymnázia v Kinského paláci na Starém Městě, zakončené maturitou.

1901
Začátek studií práv na Německé univerzitě v Praze. Následující semestry navštěvuje Kafka také přednášky o dějinách umění, filozofii a germanistice.

1902
Říjen: První setkání s Maxem Brodem, který také studuje práva. Začíná tak celoživotní přátelství.

1904
Kafka začíná s prací na první verzi Popisu jednoho zápasu.
První setkání s Oskarem Baumem.

1906
Červen: Promoce.
Říjen: Počátek ročního právnického praktika u zemského a trestního soudu.

1907
Kafka začíná psát první verzi Svatebních příprav na venkově.
Srpen: Prázdniny u venkovského lékaře Siegfrieda Löwyho v Třešti u Jihlavy, bratra Julie Kafkové. Setkání s Hedwigou Weilerovou.
Říjen: Kafka je zaměstnán jako pomocná síla v pojišťovně Assicurazioni Generali.

1908
Březen: První vydání krátkých próz pod názvem Rozjímání v časopise Hyperion.
30. července nastupuje do zčásti státní Úrazové pojišťovny dělnické pro Království české v Praze.

1909
Počátek dochovaných deníkových záznamů.
První setkání s Franzem Werfelem.
Září: Cesta s Maxem Brodem a jeho bratrem Ottou do severní Itálie. Výlet na letecké závody, které Kafka popsal v textu Aeroplány v Brescii.
Podzim: Práce na druhé verzi Popisu jednoho zápasu.

1910
Říjen: Cesta s Ottou a Maxem Brodovými do Paříže.

1911
Srpen/září: Cesta s Maxem Brodem do Švýcarska, do severní Itálie a Paříže. Poté sanatorium Erlenbach u Curychu.
Seznámení se s východožidovskou divadelní společností, která Kafku velmi zaujala. Návštěva mnoha představení v jidiš. Přátelství s hercem Jizchakem Löwym.
Kafka se stává partnerem v První pražské továrně na azbest, vedené jeho švagrem Karlem Hermannem.

1912
Kafka pracuje na první verzi románu Nezvěstný, kterou později zničí.
Červen/červenec: Cesta s Maxem Brodem do Lipska a Výmaru. Setkání s nakladateli Kurtem Wolffem a Ernstem Rohwoltem, kteří Kafku vyzvou, aby jim zaslal své rukopisy. Pobyt v ozdravném sanatoriu „Jungborn“ u Stapelburgu v pohoří Harz.
Srpen: První setkání s Felice Bauerovou v bytě rodiny Brodovy.
Září: Počátek intenzivního dopisování s Felicií. Vznik Ortelu. Každodenní práce na druhé verzi Nezvěstného.
Prosinec: Vznik Proměny. Nakladatel Kurt Wolff zveřejní Rozjímání jako Kafkovu první knihu.

1913
Leden: Přerušení práce na Nezvěstném.
Březen: První opětné setkání s Felicií Bauerovou v Berlíně.
Květen: Topič (první kapitola Nezvěstného) vychází v nakladatelství Kutra Wolffa.
Červen: Ortel vychází v ročence Arkadia (vydavatel Max Brod). Počátek přátelství se spisovatelem Ernstem Weissem.
Září/říjen: Samostatná cesta do Vídně, Benátek a ke Gardskému jezeru. Sanatorium doktora von Hartunga v Rivě.
Říjen: První setkání s Gretou Blochovou, která chce zprostředkovat vztah mezi Kafkou a Felice Bauerovou. Počátek intenzivní korespondence mezi nimi.

1914
1. června: Zásnuby s Felicí Bauerovou.
12. června: Během konfrontace v Berlíně, kterou Kafka vnímal jako „tribunál“, je zasnoubení zrušeno. Cesta přes Lübeck do Marielystu v Dánsku.
28. července: Rakousko-Uhersko vyhlásí Srbsku válku (začátek 1. světové války).
Srpen: Kafka začíná pracovat na románu Proces.
Říjen: Vznikne V kárném táboře.
Prosinec: Vznikne fragment Vesnický učitel.

1915
Leden: Kafka přestává pracovat na Procesu. Nové pokusy sblížit se s Felicií Bauerovou.
Duben: Cesta do Maďarska.
Červen: Kafka je povolán k vojenské službě a shledán schopným, ale na žádost pojišťovny je zproštěn vojenské služby.
Červenec: Sanatorium v Rumburku.
Říjen: Kurt Wolff vydal Proměnu. Carl Sternheim předává peníze Ceny Fontane, kterou Kafka získal.

1916
Kafka je z pracovních důvodů znovu zproštěn vojenské služby.
Červenec: První a jediná společná dovolená s Felicí Bauerovou v Mariánských Lázních. Opět se rozhoduje, že se ožení.
Listopad: Kafka předčítá v Mnichově V kárném táboře (jediné čtení mimo Prahu). Začne k psaní využívat domek ve Zlaté uličce. Další zimu tu vznikají četné kratší povídky a fragmenty, mj. Venkovský lékař, Šakali a Arabové, Na stavbě čínské zdi a Na galerii.

1917
Duben: Vzniká Zpráva pro jistou Akademii.
Léto: Kafka se začíná učit hebrejsky.
10. srpna: Krvácí do plic.
Září: Z důvodů diagnostikované tuberkulózy žádá Kafka o odchod do penze, je však odmítnut. Přesouvá se k sestře Ottle, která obhospodařuje malý statek v severočeské Siřemi.
Říjen: Kafka začíná psát aforistické texty.
Konec prosince: Definitivní rozchod s Felicií Bauerovou.

1918
Květen: Konec dočasného uvolnění ze služby.
Říjen: Pád Rakousko-Uherské monarchie. Prohlášení Československa za republiku. Úřední řečí v Praze, také v Kafkově pojišťovně, je odteď čeština. Kafka dostane španělskou chřipku.
Konec listopadu: Kafka odjíždí do Želíz, kde žije (s přerušeními) do března v penzionu.

1919
Konec ledna: V Želízech se setkává s Julií Wohryzkovou zaměstnanou v Praze.
Léto: Zásnuby s Julií Wohryzkovou proti vůli jeho rodičů.
Říjen: V kárném táboře vychází u Kutra Wolffa. Odvolání plánovaného sňatku s Julií Wohryzkovou, pár nenašel byt.
Listopad: V Želízech píše Kafka objemný Dopis otci, který se však nikdy nedostane ke svému adresátovi.

1920
Březen: Jmenování tajemníkem věznice.
Duben: Kafka odjíždí na tři měsíce na kúru do Meranu. Počátek intenzivní korespondence s Milenou Jesenskou.
Květen: U Kurta Wolffa vychází Venkovský lékař.
Červenec: Kafka stráví ve Vídni několik dní s Milenou Jesenskou. Po návratu do Prahy ruší zasnoubení s Julií Wohryzkovou. Kafkovu nabídku, aby s ním žila v Praze, Milena Jesenská odmítá, protože ji ještě poutá vztah s manželem Ernstem Polakem.
Prosinec: Počátek osmiměsíčního ozdravného pobytu v Matliarech ve Vysokých Tatrách.

1921
Únor: Počátek přátelství se studentem medicíny Robertem Klopstockem.
Srpen: Kafka naposledy nastoupí do práce; po osmi týdnech je opět v pracovní neschopnosti.

1922
27. ledna: Kafka pobývá tři týdny ve Špindlerově Mlýně, kde začíná pracovat na románu Zámek.
Jaro: Vzniká Umělec v hladovění.
Červen: Vzniká próza Výzkumy jednoho psa. Kafka odjíždí zhruba na tři měsíce do Plané nad Lužnicí.
1. července: „Přechodná“ penze.
Srpen: Přerušení práce na Zámku.

1923
Červen: Poslední dochovaný záznam v deníku.
Červenec: Kafka odjíždí zhruba na čtyři týdny do obce Müritz u Baltského moře, kde se seznamuje s Dorou Diamantovou.
Srpen: Čtyři týdny v Želízech.
Září: Kafka se přestěhuje do Berlína – čtvrti Steglitz. S Dorou Diamantovou mění sdílené byty. Trpí kvůli hyperinflaci, která v Německu nastává po první světové válce.
Listopad/prosinec: Vznikají Malá paníDoupě. Kafkův zdravotní stav se rychle zhoršuje.

1924
Březen: Návrat do Prahy. Vzniká Zpěvačka Josefína aneb Myší národ.
Duben: Kafka jede do sanatoria Wiened Wald v dolnorakouském Ortsmannu. Diagnostikována tuberkulóza hrtanu. Převoz do Univerzitní kliniky Vídeň, poté do malého sanatoria Dr. Huga Hoffmanna v Kierlingu u Klosterneuburgu. Dora Diamantová a Robert Klopstock o Kafku, který stále ztrácí na váze a již téměř nemůže mluvit ani polykat, pečují.
Květen: Kafka se dorozumívá pomocí lístků.
2. června: Poslední Kafkův dopis adresovaný rodičům.
3. června: Kafka kolem poledne umírá.
11. června: Pohřeb na židovském hřbitově v Praze-Strašnicích.

Texty:franzkafka.de (napsal Reiner Stach, pro kafka2024.de přeložila Kateřina Lepic)


Zpět