Další rezidentkou projektu Praha město literatury je ukrajinská bohemistka a překladatelka Iryna Zabiiaka.

Iryna Zabiiaka se narodila se 28. 3. 1986 v Kyjevě na Ukrajině, kde také pracuje v Českém centru. Je dlouhodobě aktivní v oblasti kulturního propojování mezi Českou republikou a Ukrajinou. Vedle překladů současné literatury se badatelsky zabývala pražským lingvistickým kroužkem či českou avantgardou. Od roku 2012 působí jako asistentka Katedry dějin ukrajinské literatury na Institutu filologie Kyjevské univerzity.

Věnuje se překladu českých autorů – např. kniha Hrdý Budžes od Ireny Douskové (Komora, 2015), básnická sbírka Ivana Wernische Procházka kolem pivovaru (Ljuta sprava, 2016) či román Rybí krev od Jiřího Hájíčka (Komora, 2017).

Její zájem o českou literaturu vznikl během studia na univerzitě. V důsledku toho napsala magisterskou práci, která měla dvě části – překlad hry od Milana Kundery Jakub a jeho pán a odborná analýza této hry (2008).

V roce 2012 zvítězila v soutěži vyhlášené Generálním konzulátem České republiky ve Lvově a Českým centrem v Kyjevě pro mladé bohemisty s překladem povídky Úchyl od Ireny Douskové. Zájem o tuto autorku pak vedl k překladu jejího románu Hrdý Budžes (Komora, 2015). Zájem o Ivana Wernische vznikal postupně, začal malou přednáškou v Českém centru v Kyjevě, pak pokračoval jednotlivými překlady (na kterých spolupracovala s ukrajinským básníkem Olehem Kocarevem) a vyvrcholil překladem knihy vybraných básní Procházka kolem pivovaru (Ljuta sprava, 2016).

Kromě krásné literatury překládá Iryna Zabiiaka i odbornou literaturu a recenzuje knihy přeložené z češtiny. V roce 2016 spolupořádala cyklus deseti přednášek o české literatuře 20. a 21. století v Kyjevské národní knihovně, na jaře 2017 vedla přednáškový cyklus Ukrajina píše! na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Nyní se Iryna Zabiiaka vrací do Prahy, kde stráví červenec a srpen 2018 na rezidenčním pobytu projektu Praha město literatury. Bude se zde věnovat především překladu románu Příliš hlučná samota Bohumila Hrabala a dalším aktivitám na podporu česko-ukrajinské literární spolupráce.

Rozhovor s Irynou v Plavu – měsíčníku pro světovou literaturu.

Vzkaz rezidentky

Jak svůj rezidenční pobyt v Praze hodnotí Iryna Zabiiaka? Zeptali jsme se jí.

Autorský večer

21. srpna 2018 proběhly další Doteky světové literatury, tentokrát se spisovatelkou Irenou Douskovou a překladatelkou a bohemistkou Irynou Zabiiakou. Setkáním provázel šéfredaktor časopisu Plav Alexej Sevruk.