Skip to content

Views Navigation

Navigace pro zobrazení Akce

Dnes
Celý den

Kafka 2024 – KAFKAesque

DOX Poupětova 1, Praha 7

Výstavy v rámci festivalu Kafka 2024. Výstava KAFKAesque se zaměřuje na reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění. Nenabízí historický pohled na jeho tvorbu, ale pohled, který odráží naši současnou situaci se všemi jejími složitostmi a nejasnostmi. Práce více než třiceti mezinárodně uznávaných umělců ukazují, že Kafkovo dílo

Kafka 2024 – Hledá se Odradek

Josefov Josefov, Praha 1

Venkovní akce v rámci festivalu Kafka 2024. Hledá se Odradek. Venkovní putování historickou Prahou. Venkovní hra Hledá se Odradek je založena na motivu jedné z Kafkových povídek a vybízí k hledání bájného tvora, o jehož podobě, účelu i pohybu po Židovském Městě toho víme z díla Franze Kafky jen poměrně

Kafka 2024 – Kafka v kostce

Výstavy v rámci festivalu Kafka 2024. Výstava vychází z komiksové biografie Kafka v kostce od Nicolase Mahlera. Franz Kafka nepsal pouze prózu, ale také vášnivě kreslil. Kreslení mu kdysi přinášelo „větší uspokojení než cokoli jiného“. Co tedy může být vhodnějšího než uctít jeho památku komiksovým životopisem? Nicolas Mahler má navíc podobně

Kafka 2024 – Kafka v kontextu

Goethe-Institut Česká republika Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Výstavy v rámci festivalu Kafka 2024. Tematický prostor zkoumá Kafkovo dílo v kontextu dnešního světa. Kromě Kafkovy literatury a interaktivního nábytku je zde představena videohra Playing Kafka, jež oživuje spisovatelův literární svět ve virtuálním prostoru. Výstava vybízí návštěvníky ke čtení, hraní a objevování a umožňuje snadný přístup ke Kafkovu komplexnímu dílu.

Kafka 2024 – Fotoalbum rodiny Kafkových

Goethe-Institut Česká republika Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Výstavy v rámci festivalu Kafka 2024. Výstava představuje přibližně 100 fotografií Kafkovy rodiny, včetně mnoha dosud nepublikovaných. Fotografie zachycují spisovatele a jeho příbuzné, vyprávějí o židovské emancipaci a společenském vzestupu. Doplňují je citáty z Kafkových děl a z textů jeho rodinných příslušníků, které ukazují, že soudržnost Kafkovy rodiny byla silnější, než

Kafka 2024 – Hry Franze Kafky

Památník národního písemnictví Pelléova 44/22, Praha 6

Kafka - Hra, Muzeum Literatury Výstavy v rámci festivalu Kafka 2024. Výstava ukazuje F. Kafku v neobvyklém úhlu. Navzdory jeho pozdějšímu mediálnímu obrazu byl aktivním sportovcem. Jako autor hrál různé hry se slovy, významy či s obrazem sebe sama. Také proto připomíná architektura výstavy školní tělocvičnu. Nabídne návštěvníkovi archivní fotografie, osobní

Kafka 2024 – Oded Ezer: Samsovo tajemství

Galerie Roberta Guttmanna U Staré školy 153/3, Praha 1

Výstavy v rámci festivalu Kafka 2024. Izraelský typograf Oded Ezer vystaví své výtvarné pojetí obálek dvaceti čtyř knih od autora Řehoře Samsy. Není přitom zcela jasné, zda tyto knihy či jejich údajný autor Samsa kdy vůbec existovaly. Oded Ezer si s touto záhadou ve svém výtvarném pojetí pohrává. Výstava bude jedním

Kafka 2024 – Očima Franze Kafky. Mezi obrazem a jazykem

Západočeská galerie v Plzni Pražská 83/13, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň

Akce mimo Prahu - festival Kafka 2024. Výstava se věnuje vztahu spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění. Ptá se, jakým způsobem se Kafkovy vizuální zkušenosti mohly promítat do jazyka jeho textů. Kafka nesourodé obrazy dokázal hltat, detailně pozorovat a popisovat, nikdy je však nekategorizoval, neinterpretoval ani nesoudil. Zároveň k vizuálním

© Praha město literatury, Městská knihovna v Praze. Všechna práva vyhrazena.