(English version below)

Rezidenční pobyt Praha město literatury – červenec a srpen 2022

Dumitru Crudu je moldavský spisovatel, básník a dramatik. Studoval Filozofickou fakultu Sedmihradské univerzity v Brašově a Univerzitu Luciana Blagy v Sibini, nyní žije v Kišiněvu. Patří k nejvíce překládaným moldavským spisovatelům současnosti.

Publikoval již deset básnických sbírek, zatím poslední je Margareta noastră (Cartier, 2021). V roce 2008 překvapil svým syrovým románovým debutem Măcel în Georgia (Polirom Iasi, 2008) a o čtyři roky později vydal knihu povídek Oameni din Chișinău (Tracus Arte, 2012), která zachycuje atmosféru kolem zfalšovaných parlamentních voleb v roce 2009 z pohledu obyčejných lidí a ukazuje, jak politické sympatie zasahují do mezilidských a rodinných vztahů. V českém překladu Jiřího Našince vyšla v roce 2017 jako Lidé z Kišiněva. Do moldavské metropole je zasazena velká část příběhů i v jeho dalších povídkových sbírkách Salutări lui Troțki (Univers, 2016) a Moartea unei veverițe (Univers, 2017). Je rovněž autorem několika divadelních her a dvou dětských knih. Jeho drama Alegerea lui Alexandru Sutto (Unitext, 2004) bylo oceněno Rumunským divadelním svazem (UNITER) jako drama roku.

Je spoluzakladatelem literárního směru frakturismus, který popsal v literárním manifestu společně s Mariuszem Januszem v roce 1998.

Dumitru Crudu - scénické čtení

Během svého pobytu v Praze chce pracovat na románu o moldavském vojákovi, který dezertoval ze sovětské armády v roce 1968 během vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Prahy.

Setkání s autorem

Premiéra scénického čtení a setkání s Dumitrem Crudem se konalo 24. srpna 2022.

V překladu Jiřího Našince, hrají Jitka Smutná, Filip Cíl, Miroslav Hanuš. Večerem provedl Josef Straka, tlumočila Jitka Lukešová. Hudební doprovod Milana Dvořáka, výběr z tvorby výtvarníka Teodora Buzu i ochutnávka moldavského vína – to vše obejmuly dvě příjemné hodiny tohoto setkání. Vzpomínku si můžete oživit s naší fotoreportáží.

Nová knihy

Hned několik týdnů po ukončení vyšla Dumitrovi v rumunštině nová kniha pod finálním názvem Ora cinci si sapte minute. Vyhlížíme také české vydání.

Díla/Published works

Falsul Dimitrie (básnická sbírka). Aerhipelag, 1994
E închis vă rugăm nu insistați (básnická sbírka). Pontica, 1994
Șase cânturi pentru cei care vor sa închirieze apartamente (básnická sbírka). Parallel 45, 1996
Crima sângeroasă din stațiunea violetelor (drama). Arc, 2001
Salvaţi Bostonul (drama). Cartier, 2001
Pooooooooooate (básnická sbírka). Vinea, 2004
Alegerea lui Alexandru Suţo (drama). Unitext, 2004
Duelul și alte texte (drama). Eikon, 2004
Un concert la violă pentru cîini (drama). Xerox, 2004
Steaua fără … Mihail Sebastian (drama). Cartea Românească, 2006
Oameni ai nimănui (drama). Cartier, 2007
Măcel in Georgia (román). Polirom Iasi, 2008
Eşarfe la cer (básnická sbírka). Cartier, 2012
Oameni din Chișinău (povídky). Tracus Arte, 2012
Un american la Chișinău (román). Casa de Pariuri Literare, 2013
Salutări lui Troțki (povídky). Univers, 2016
Strigătele de sub apă (básnická sbírka). Vinea, 2015
La revedere, tată (básnická sbírka). Tracus Arte, 2015
Cinci poeme din Rotterdam (básnická sbírka). Charmides, 2017
Moartea unei veverițe (povídky). Univers, 2017
Vaci ale Domnului (básnická sbírka). Casa de Pariuri Literare, 2018
Ziua de nastere a lui Mihai Mihailovici (román). Humanitas, 2019
Margareta noastră (básnická sbírka). Cartier, 2021

Dumitru Crudu - scénické čtení
Přeloženo do češtiny/Czech translation

Lidé z Kišiněva (povídky, překladatel Jiří Našinec). Petr Štengl, 2017

—–

Dumitru Crudu

Prague UNESCO City of Literature July – August 2022

Dumitru Crudu is a Moldovan writer, poet, and drama author writing in Romanian. He has degrees in Romanian-French Philology and Avant-garde Literature from Transylvania University in Brasov and Lucian Blaga University in Sibiu. Currently, he resides in Chisinau and is among the most widely translated contemporary Moldovan writers.

He has already published ten poetry books, the latest of which is Margareta noastră (Cartier, 2021). In 2008 he has surprised the literary scene with the rawness of his first novel Măcel în Georgia (Polirom Iasi, 2008). Four years later he published Oameni din Chișinău (Tracus Arte, 2012), a short story collection desribing the tense atmosphere of the rigged parliamentary election in 2009 from the perspective of ordinary people and how political sympathies affect interpersonal and familial relationships. A Czech translation, Lidé z Kišiněva, by Jiří Našinec came out in 2017. The Moldovan metropolis also serves as a setting for most of the stories in his other collections Salutări lui Troțki (Univers, 2016) and Moartea unei veverițe (Univers, 2017). He has penned several plays and two children’s books as well. His drama Alegerea lui Alexandru Sutto (Unitext, 2004) has won the Prize for the best theater show by the Romanian Theater Union (UNITER).

He is a co-founder of the literary trend of fracturism which he described together with Mariusz Janusz in the literary manifest in 1998.

During his stay in Prague he wants to write a novel about a Moldovan soldier, who deserted from the Soviet army during the 1968 Warsaw Pact forces invasion of Prague.