wondžu

UNESCO město literatury Wondžu nabízí spisovatelům příležitost strávit osm týdnů v Kulturním centru Toji

Již podruhé nabízí Wondžu jednomu spisovateli z jiného města literatury možnost poznat korejskou kulturu a literární scénu a navázat vztahy s dalšími umělci pobývajícími v Kulturním centru Toji díky rezidenčnímu pobytu.

Podrobnosti

  • datum pobytu: 1. září – 30. října (8 týdnů)
  • Město literatury Wondžu uhradí náklady na zpáteční letenku a zajistí dopravu při příletu i odletu
  • možnost stravování v kantýně Kulturního centra Toji
  • na psaní je k dispozici jedna z místností pro spisovatele

Nezbytností je mít anglický jazyk alespoň na úrovni B2.

Uzávěrka přihlášek: 9. června 2022

Jak se přihlásit

Do 9. června zašlete na mail dewkorea@korea.kr svou přihlášku obsahující text, kde uvedete následující:

1) Představení sama sebe,
2) povídání o svých dílech, úspěších na poli literatury, cenách, atd.,
3) seznámení s vaší literární komunitou,
4) zdůvodnění, proč máte zájem o Wondžu.

Délka textu nesmí přesáhnout čtyři A4 stránky při velikosti písma 12 (jedna str. na každé z témat). Delší texty i dodatečná portfolia budou odmítnuta. Do textu také prosím napište, zda pocházíte z jednoho ze sítě města literatury UNESCO a nebo na něj máte silné vazby.

Vybraný autor bude kontaktován 8. července 2022.

Více podrobností zde.

Aktuální seznam rezidencí naleznete v sekci Kreativní města.