Korejské město Pučchon je členem sítě UNESCO kreativních měst literatury od roku 2017. Nyní zahajuje svůj program rezidenčních pobytů, který bude v roce 2020 určen dvěma zahraničním autorů.

Rezidenční program v Pučchonu si klade za cíl přispět ke sdílení mezinárodních zkušeností a mobilitě autorů, nabízí příležitost představit svou práci korejským čtenářům a využít inspirativní prostředí k práci na vlastní tvorbě.

Pobyty jsou určeny pro spisovatele, překladatele a autory komiksů z jiných měst zapojených do sítě kreativních měst UNESCO. Zasílat přihlášky tedy mohou autoři ze všech 246 měst v síti. V českém kontextu se proto mohou hlásit umělci nejen z Prahy, ale také z Brna. Případně je třeba prokázat příslušnost k jinému UNESCO kreativnímu městu.

Zasílat přihlášky je možné do 28. února 2020.

Další informace o rezidenčním programu Pučchonu a přihlášky ke stažení naleznete na oficiálních stránkách: http://www.bucheoncityofliteratu­re.or.kr.