Dva tisíce knih. To je zhruba roční přírůstek publikací určených dětským čtenářkám a čtenářům v České republice. Zorientovat se v tak obsáhlé nabídce dětské četby může být pro rodiče obtížné. Dětem se tak dostávají do rukou knihy, které by se vyjímaly na seznamu maturitní četby, ale v malém školákovi mohou lásku ke knihám narušit v samém zárodku.

Právě radost z četby v dětském věku je tím, co může rozhodovat o tom, zda si malý čtenář zamiluje knihy na celý život. Z knihovnické praxe přitom vyplývá, že dnešním dětem nemusí vyhovovat stejné tituly jako generaci jejich rodičů. „Dnešní děti žijí v úplně jiném světě, také jazyk se vyvíjí, a pro radost z knihy a příběhu je nutné, aby odrážel současnou zkušenost,“ připomíná důležitost výběru vhodného titulu Jitka Řeháková, vedoucí Oddělení služeb dětem a mládeži Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze.

Pomocnou ruku s výběrem vhodné četby pro děti i v těchto časech podávají knihovníci. Nechat se inspirovat jejich výběrem můžete nyní na stránkách https://ctenidetem.knihovny.cz/.

Nový projekt Čtení dětem na portálu Knihovny.cz přináší seznamy literatury vytvořené odborníky na dětskou literaturu z Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze s přihlédnutím k doporučujícím materiálům dalších českých knihoven, výběru Nejlepší knihy dětem nebo oceněním jako je Magnesia Litera. Portál obsahuje šest seznamů pro různé čtenářské kategorie od předškoláků po 9. třídu základní školy. Každý seznam pak obsahuje několik desítek titulů vybraných zejména s ohledem kvalitu, rok vydání a dostupnost na trhu. Za vznikem projektu stojí úzká spolupráce Městské knihovny v Praze a portálu Knihovny.cz, provozovaném Moravskou zemskou knihovnou.

Knihovny jsou v tuto chvíli nadále zavřené, vybrané knihy si proto nemůžete půjčit. Tvůrci projektu se hlásí ke knihovnické výzvě Kup knihu, zachráníš nakladatele a doporučují proto knihy zakoupit. Koupí knihy můžete udělat radost svým dětem kvalitním titulem a významně pomoci českým knihkupcům a nakladatelům zvládnout nynější složité období.

 

Text převzat z našeho původního webu: https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/aktuality/578-projekt-cteni-detem-prinasi-vyber-knihovniku/.