Caya Makhélé, dramatik, nakladatel, prozaik, básník a novinář, pochází z Konga, ale od roku 1983 žije ve Francii. V současné době píše v Praze na rezidenčním pobytu projektu Praha město literatury divadelní hru pro studenty Akademického gymnázia.

Caya Makhélé založil Théâtre d’Art Africain (1980), časopis Equateur (1986), divadlo Acoria a nakladatelství Acoria (1997). Organizoval festival Rencontre Afrique-Brésil. Pořádá různá turné s inscenacemi pro děti, semináře tvůrčího psaní a dramaturgie ve Francii, Švýcarsku, Belgii, Senegalu nebo Kongu. Jeho dílo bylo přeloženo do angličtiny, češtiny, němčiny a španělštiny.

Prahu poprvé navštívil v roce 2003 jako host festivalu Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani a od té doby se začal prohlubovat jeho vztah k české kultuře. Do českého divadelního povědomí se zapsal úspěšnou hrou Bajka o lásce, pekle a márnici (La Fable du Cloître des Cimetières), která se dočkala dvou inscenací.

S jeho texty se český divák mohl setkat také ve Francouzském institutu v Praze či na knižním veletrhu Svět knihy. V práci Cayi Makhélého se prolíná poselství čtenářům, aby nezapomínali na dědictví svého národa a na to, jakou cenu má důstojnost a nabytá svoboda.

Svůj zatím poslední román Les Matins de Prague (Pražská jitra) (2018, Acoria, Paris) představil Caya Makhélé minulý rok. Myšlenka tohoto románu se zrodila po návštěvě staré synagogy a Kafkova domu, kdy začal více poznávat dějiny Prahy. Nedávno také vyšla básnická sbírka v bilingvním francouzsko-českém vydání Murmures d’Afrique/Šepoty Afriky (2018, Acoria, Paris). Překlad básní v této sbírce je výsledkem překladatelského projektu organizátorů festivalu Tvůrčí Afrika se studenty francouzštiny na gymnáziích v Brně, Hradci Králové a v Praze.

Z dalších děl Cayi Makhélého jmenujme romány L’Homme au Landau, Le Cercle des Vertiges, Ces jours qui dansent avec la nuit, oceněné povídky Les Travaux d’Ariane et 15 autres nouvelles. Spolu s dalšími autory, jako je Michel Serres, Erik Orsena, William Boyd atd., participoval na knize Nous Tintin.

Divadelní hry zahrnují La Fable du Cloître des Cimetières (Bajka o lásce, pekle a márnici), La Danse aux AmulettesL’étrangèreSortilèges (Čarování).

Věnuje se také tvorbě pro děti a mládež, zmíníme například Une vie d’éléphant. Bobo, starý slon, vypráví dvěma děvčatům, jak se dostal z Afriky do pařížské zoo (2011, Hachette, Paris).

V roce 2018 u příležitosti vydání svých knih Les Matins de Prague (Pražská jitra) a Murmures d’Afrique/Šepoty Afriky byl Caya Makhélé pozván na pražský festival Svět knihy. Během svého pobytu vedl workshop psaní se studenty Akademického gymnázia, pro které aktuálně v rámci rezidenčního pobytu plánuje napsat divadelní hru. Téma nové hry se zaměřuje na rakovinu a eutanázii. V souvislosti s objevením nádoru na mozku v roce 2016, proti kterému stále ještě bojuje, chce Caya Makhélé zkoumat význam existence a hodnoty, které mu dávají sílu odolávat různým situacím, ať už veselým nebo chmurným.

Jako součást pražské rezidence Praha město literatury můžete Cayu Makhélého osobně poznat během čtení 17. dubna nebo na dalších akcích v březnu a dubnu 2019.

Podrobnější informace naleznete na našich stránkách.