Tartu, kreativní město literatury UNESCO, opět umožňuje přihlašování na mezinárodní rezidenční pobyty pro spisovatele a překladatele. Rezidence se uskuteční na podzim roku 2019 v období od října do listopadu. Zasílání žádostí je možné do 15. srpna 2019, výsledky budou vyhlášeny nejpozději do 1. září.

Stipendijní program Tartu má za cíl zvýšit mezinárodní komunikaci a spolupráci, přispět k mobilitě spisovatelů a překladatelů, nabídnout kreativní a inspirativní prostředí a poskytnout spisovatelům příležitost představit svou práci estonským čtenářům. Program je otevřen všem spisovatelům a překladatelům z celého světa. Možnost podávat žádosti tak mají i tuzemští autoři.

První rezident Tartu navštívil v roce 2017 a od té doby do města přijeli tvořit celkem čtyři autoři: Andrej Tomažin ze Slovinska, Darran Anderson z Irska, Gabi Csutak z Maďarska a Ron Whitehead z USA. Pátý žadatel má právě nyní možnost ucházet se o dvouměsíční pobyt v domě bývalého muzea Karla Ristikiviho, získat měsíční stipendium ve výši 600 euro, náhradu cestovních nákladů do Tartu a zpět do výše 350 euro a především jedinečné inspirativní prostředí a možnost účastnit se místního literárního života, včetně akcí, setkání, rozhovorů a festivalů.

Podmínkou pro podání žádosti je nejméně jedna vydaná kniha, scénář, divadelní hra nebo překlad z estonštiny do jiného jazyka, pokročilá znalost angličtiny a práce na literárním projektu během rezidence.

Pro více informací si můžete přečíst rozhovor o programu rezidenčních pobytů v Tartu: http://estonianworld.com/…riters-meet/