Březen měsíc čtenářů je název celostátní akce, která se koná každoročně v měsíci březnu a je zaměřená na podporu a propagaci četby. V nastalé tíživé situaci, s kterou se potýká Česká republika i celý svět, musela být většina akcí, které se tradičně v březnu konají, zrušena.

Přesto i nadále březen měsícem čtenářů zůstává. Je to právě četba, která umožňuje objevovat fantastické světy literárních hrdinů a vydat se za dobrodružstvím do dalekých zemí, aniž by čtenáři museli na krok z domu. Kulturní instituce se v tomto směru snaží být nápomocné a přicházejí se stále novými zajímavými způsoby, jak čtenáře potěšit alespoň online.

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, který je pořadatelem Března měsíce čtenářů, zdarma zpřístupnil studentům tisíce titulů na www.bookport.cz. Literaturu touto cestou aktuálně poskytují nakladatelé Grada, Portál, Galén, Jota, Práh, Karolinum, Masarykova univerzita, Epocha a mnozí další. Využít tuto službu mohou všechny státní i soukromé vysoké školy. Nakladatelé chtějí tímto krokem pomoci univerzitám i samotným studentům a zajistit jim co možná nejlepší přístup ke knihám, nepřerušenou možnost čerpat znalosti z odborné literatury, ale třeba se i uklidnit a uvolnit při čtení beletrie.

Zapojila se také Národní knihovna, která zpřístupnila studentům a pedagogům vysokých škol dočasně online přes 206 tisíc titulů monografií a periodik. Přístup je umožněn k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius.

Městská knihovna v Praze je největším vydavatelem českých e-knih, jejichž nabídku pravidelně rozšiřuje a které jsou ke stažení zdarma. Každý týden pro vás knihovníci vybírají na FB stránce jednu e-knihu, která stojí za povšimnutí. Ústřední knihovna ale nezůstává jen u e-knih, připravuje pro vás také zajímavé online akce – přednášky na různá témata nebo CoronaCon, o kterém vám brzy přineseme další informace.

Veřejná čtení v Café Fra byla stejně jako ostatní literární akce zrušena. Nahrazena byla videonahrávkami s autory, které si můžete poslechnout na YouTube.

Díky nově vzniklému projektu Knižní karanténa můžete vznést otázky na své oblíbené autory, kteří vám vaše dotazy zodpoví prostřednictvím videí.

V neposlední řadě udělá jistě dětem i rodičům radost fakt, že aplikace Booko, která obsahuje více než 100 dětských knížek, je nyní mimořádně na měsíc zdarma.

Přejeme vám pevné zdraví a věříme, že se vám (nejen) s pomocí literatury podaří nastalou situaci zvládnout co možná nejlépe.