Festival Den poezie se každoročně odehrává v desítkách měst celé České republiky včetně Prahy. Dva týdny trvající Den poezie s letošním podtitulem „Nebát se…” proběhne v termínu od 11. do 25. listopadu 2018.

Na letošní rok připadá mnoho významných výročí, ať již z oblasti politiky (všechny „osmičkové” roky), tak v oblasti literatury (např. 80 let od úmrtí Karla Čapka, 150 let od narození Otokara Březiny, či dokonce 20 let od prvního ročníku festivalu Den poezie). Jubilejní 20. téma „Nebát se…” je proto inspirováno výrokem prezidenta Masaryka. Zároveň však organizátoři chtěli, aby samotný název dále inspiroval a byl dostatečně tvárný, tak aby každý mohl přijít s vlastním pojetím a odhodláním, čeho se tento rok rozhodne nebát. Masarykův výrok byl proto nechán v názvu festivalu nedokončený.

Nebat_se-logo_vertical

Den poezie je již několik let počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Nabízí desítky pořadů po celé České republice, které se každoročně konají na památku narození Karla Hynka Máchy. Bohatý program tento rok nabídne domácí i zahraniční hosty, básníky v koutě, čtení v knihovnách, události v literárních kavárnách a klubech, přednes básníků ve školách, sto let české poezie nebo dětské odpoledne v Národním divadle. Do letošního ročníku se zapojil také projekt Praha město literatury, který společně se Společností poezie uvedl v Galerii Českých center projekt Básnířka města Prahy. První „básnířka města Prahy“ Sylva Fischerová bude v nadcházejícím roce iniciovat aktivity spojené s poezií, které naváží na bohatou básnickou historii města.

Podrobné informace o programu naleznete na stránkách Dne poezie.