Výběr knih pro každoroční akci podporující OSN cíle udržitelného rozvoje

Na konci minulého roku již tradičně probíhala na Twitteru akce „17 Books for 17 SDGs“, kterou UNESCO města literatury pořádají za účelem zvýšení povědomí o cílech udržitelného rozvoje. I my jsme se zúčastnily, proto v tomto článku najdete náš výběr knih, které souvisí s daným cílem a dle nás stojí za přečtení.

Cíl 1: Konec chudoby

SDG cíl 1
hakl konec světa

Chudoba má mnoho tváří a mnohdy ji ani nevidíme nebo nechceme vidět. V této sbírka povídek z prostředí pražského společenského undergroundu osmdesátých a dalších let 20. stol nás autor nás přivádí do světa více méně uzavřeného mezi zdi vršovických, žižkovských, libeňských, smíchovských a vinohradských činžáků, hospůdek, hospod a pajzlů, a figur v těchto kulisách se pohybujících a setkávajících se v předem ztracených kontaktech. Nejde však o nějaké „rázovité obrázky“, ale o silně existenciálně zabarvená a velmi přiléhavá zamyšlení nad životem vlastním a současnou společností vůbec.

Sbírku povídek Konec světa si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 2: Konec hladu

SDG cíl 2
ravik pražské hospody

Trochu jsme zažertovali a ve stylu výroku „když nemají chleba, ať jedí koláče“ jsme vybrali nejlepší publikaci na zahnání hladu: průvodce po více než 200 pražských restauracích, vinárnách, kavárnách a dalších pohostinských zařízeních. Kniha není jen pro gurmány, nasytí i mysl – přibližuje historii a současnost významných pražských pohostinství a uvádí i mnoho zajímavostí. Publikaci lze doporučit tedy i zájemcům o pražskou historii a architekturu.

Nicméně hlad je vážný problém, věděli jste například, že každý devátý člověk na světě trpí podvýživou a každé čtvrté dítě trpí nedostatečným růstem? Druhý cíl udržitelného rozvoje proto usiluje o vymýcení hladu, dosáhnutí potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy a prosazování udržitelné zemědělství

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 3: Zdraví a kvalitní život

SDG cíl 3
pieper feel-good hit

Memoárová prvotina residenta projektu Praha město literatury Liama Piepera pojednává o tom, co se stane když mladý člověk adoptuje zvyky kontrakultury bez jakýchkoliv filosofických zásad.

Již od mala Liamu Pieperovi jeho bohémští rodiče zdůrazňovali důležitost osobní svobody a kreativity a také víru v to, že není nic špatné na troše marihuany pro zlepšení života. Dopadlo to tak, že již od třinácti let kouřil marihuanu a ve svých patnácti se stal dealerem. V osmnácti byl zatčen. Tehdy o svých zážitcích napsal povídku, ze které vzešla tato kniha o rodině, drogách a o tom, jak se naučit žít sám se sebou.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 4: Kvalitní vzdělání

SDG cíl 4
kožík básník neumírá

Zkušený český autor historických románů si v knize Básník neumírá vzal za námět pestrý, bouřlivý a mnoha neznámými opředený život Luize Vaze de Camoes – mnohostranného básníka portugalské renesance, jenž bývá pro šíři a význam svého díla srovnáván i se Shakespearem či Dantem. Klášterní i univerzitní vzdělání a úctyhodná básnická tvorba, na druhé straně šarvátky a bitvy, námořní cesty, útěky a proměnlivost královské přízně a nepřízně, idealistické marné lásky – to vše vytváří obraz neklidného života bytostného romantika a velkého umělce.

Román Básník neumírá si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 5: Rovnost mužů a žen

SDG cíl 5
faulerová lapači prachu

Románový debut Lucie Faulerové je nesentimentální a drásavá prozaická výpověď o dnešní mladé ženě – o jejím „ne vztahu“ k dětem a k mateřství, jež je únikem ze samoty a dosažením doživotní moci ovládat někoho druhého. V románu jsme svědky postupně vyjevovaného komplikovaného sesterského vztahu, mezilidské poziční bitvy plné opakovaných prostředků, pastí a nášlapných min. Střetávají se zde dva přístupy k životu – život mateřský jako naplnění a život opevněný proti „vetřelcům“ zvenčí. To, co je považováno za normu, a to „nenormální“. Hlavní hrdinka se postupně propracovává k nevyřčené a vnitřně potlačované pravdě, za níž její matka dostane dlouholetý trest vězení, dcera v útěku před sebou samou a před skutečností ji nenavštěvuje a deformuje při tom v sobě celou minulost i přítomnost v nevyřčeném pocitu viny. Jde o nelíbeznou, hlubokou, věrohodnou a napínavou prózu, v otevřenosti výpovědi odvážnou.

Román Lapači prachu si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 6: Pitná voda, kanalizace

SDG cíl 6
urban hastrman

Zajímavý román s mystickými prvky vypráví o vodníkovi, procházejícím v různých podobách mnoha staletími krajinou českého pohraničí.

První kniha zavádí čtenáře do třicátých let 19. stol., kdy na své panství přijíždí jako volnomyšlenkářský šlechtic a podivín, který se zajímá o život lidí na vesnici, jejich zvyky, tradice, vztahy mezi českým a německým obyvatelstvem, obnovuje starý mlýn a na hastrmanské triky přitahuje místní krasavici. Temným mocnostem se však nelíbí jeho vlídné a familiérní zacházení s lidmi a zosnují pomstu. Druhá kniha vrhá hrdinu do současnosti této krajiny se všemi zlořády a záludnostmi doby. Hastrman znovu bere věci do rukou, aby udělal pořádek a vydobyl zpět to, oč moderní doba připravila člověka.

Román Hastrman si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 7: Dostupné a čisté energie

SDG cíl 7
lednická šikmý kostel

Románová kronika někdejší pastevecké vesnice, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě – také kvůli těžbě uhlí. Dnes jen šikmý kostel strmě ční do pusté krajiny a dává svědectví o dopadech uhelné těžby na krajinu i životy lidí.

Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli tří odlišných dějových linií, které se na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná. Každý z hrdinů čelí životním výzvám po svém: někdo se jim trpně poddává, jiný se snaží uchopit šance, které mu kvasící doba nabízí. Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka mohou snadno proměnit na prach. Příběh je vystavěn na skutečných událostech, z nichž mnohé doposud nebyly v české románově tvorbě zpracovány.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 8: Důstojná práce a ekonomický růst

SDG 8
sedláček ekonomie

Hlavní makroekonomický stratég Československé obchodní banky interpretuje vývoj ekonomického myšlení a jeho ideových základů od Gilgameše po současnost. Kořeny ekonomického tázání lze nalézt velice hluboko, neboť tato věda se vine dějinami naší civilizace. Od starých Sumerů, Židů přes Epikura, Platóna, křesťanské koncepce, Komenského, Descarta až k Adamu Smithovi. Analýzou vývoje Sedláček neustále naráží na otázku výhodnosti konání dobra. Je ekonomické chovat se slušně a přináší to člověku nějaký užitek? Publikace na otázky odpovídá nejenom optikou historického vývoje, ale rovněž z hlediska aktuálních trendů.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 9: Průmysl, inovace a infrastruktura

SDG 9
šiktanc na knížecí

Sbírka veršů žijícího klasika současné české poezie Karla Šiktance je inspirována Prahou, která ožívá v imaginativních obrazech básníkovy paměti. Podtitulem „Pražská preludia“ dává Karel Šiktanc více než zřetelně najevo, že obsahem jeho sbírky budou tentokrát procházky Prahou, zastavení na různých místech této metropole, ať už je to třeba v titulní dopravní stanici Na Knížecí, u emauzského kláštera či na štvanickém ostrově. Tady všude pátrá básník nejen po osobních vzpomínkách, ale i po ozvěnách dějinných událostí, uchovávaných v paměti. V jednotlivých básních (celkem je jich tu shromážděno devět) autor rozsvěcuje i nostalgická zamyšlení, z nichž dýchá „pravěký průvan Týna“, světla Rajského dvora i „prázdné kostnaté náručí zahrady Kinských“. Nalezneme zde i reminiscenci na pohřeb básníka Vladimíra Holana nebo příběh o básníkově první milostné schůzce, konané ve válečné době v okamžiku, kdy město bylo ohroženo leteckým bombovým útokem.

Sbírku básní Na knížecí si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 10: Méně nerovností

SDG 10
ferková ještě jedno lído

Krátké povídky romské autorky představují čtenáři prostředí herny na rokycanském náměstí, která se stala základnou velké skupiny místních Romů. Mezi ně pravidelně přichází Kaštánek, postarší bezdomovec nadaný svéráznou moudrostí, trpkými životními zkušenostmi a vypravěčstvím, které jako by sahalo až k ohňům dávných kočovníků. Za pivo a rum vypráví Kaštánek své příběhy, samorostlé, lakonické i melancholicky vtipné. Povídky z „Kaštánkova cyklu“ jsou zajímavým pohledem do reality života současných Romů, svébytně spojujícím tradiční prvky s problémy zcela současnými.

folný buzíčci

Soubor dějově provázaných povídek, které se většinou odehrávají v pražské metropoli a podávají otevřenou výpověď o současném světě homosexuálů. Hrdinou první povídky je asi dvacetiletý Michal, žijící poněkud divokým, téměř promiskuitním stylem a vystupující se značným sebevědomím. Domýšlivost, arogance a sebestřednost činí z Michala odepsanou a zkrachovalou postavu, která postupně ztrácí soudnost a propadá se do beznadějné samoty. Autor přivádí na scénu i další osoby a jejich příběhy: sleduje ukončení vztahu mezi dvěma gayi, monolog třicetiletého Tomáše, nešťastně zamilovaného do úspěšného fotbalisty. Objevuje se tu i stárnoucí muž s pozdním platonickým vzplanutím k mladíkovi, lesbický pár, vychovávající dvanáctiletého chlapce apod. V závěrečné próze autor téměř dokumentárním jazykem popisuje Prahu jako prostředí se značnou koncentrací homosexuálních jedinců, kteří jen velmi obtížně hledají cestu k plnohodnotnému uznání dnešní společnosti.

Sbírku povídek Buzíčci si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 11: Udržitelná města a obce

SDG 11
praha ve 100 slovech

Soubor textů, próz a veršů představuje úspěšné literární práce, které byly zaslané do námi uspořádané soutěže „Praha ve 100 slovech“.

Pravidla této literární soutěže byla velmi jednoduchá: nebyla omezena věkově, mohl se jí zúčastnit každý, kdo do ní zaslal v českém jazyce krátký text v libovolném žánru, který nepřesáhne více než 100 slov a bude se týkat hlavního města Prahy. Do této antologie byla zařazena stovka nejlepších textů přibližně osmdesáti autorů, které vybrala odborná porota. Dvanáct nejúspěšnějších příspěvků je v tomto výboru označeno graficky, tři vítězné texty jsou navíc zvýrazněny číslovkami, které určují jejich celkové pořadí na prvních třech místech.

Prahu ve 100 slovech si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 12: Odpovědná výroba a spotřeba

SDG 12
pieper hračkář

V románu australského prozaika a residenta projektu Praha město literatury Liama Piepera, jehož děj je částečně situován i do pražského (před)válečného prostředí, sledujeme osudy rodiny Kulakovových, zvláště pak majitele nadnárodní hračkářské firmy Andreje a jeho manželky Tess. Zdá se, že na počátku milénia má podnik již největší úspěchy za sebou, nicméně stále prosperuje a zisk zaručuje jeho vlastníkům předpoklady pro pohodlný a luxusní život v nejvyšších společenských patrech. Adam ovšem není příliš schopným manažerem a tak všechny starosti o chod mohutné hračkářské továrny nechává na starosti Tess, která se často s provozními problémy obrací na Adamova dědečka Arkadije, za jehož působení dosáhla výroba i obchodní záměry koncernu prvořadé slávy a rozmachu. Ani Tess ovšem netuší, že jak Adam, tak Arkadij před ní skrývají obrovská tajemství. Zatímco Adam se stává pro svůj nespoutaný způsob života potenciální obětí nevybíravých vyděračských praktik, které se pokouší zamlčet, Arkadij je zmítán děsivými stíny minulosti, jež mu připomínají léta strávena v osvětimském koncentračním táboře.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 13: Klimatická opatření

SDG 13
pánek láska v době klimatických změn

Autor se v této novele zamýšlí nad problémy současného globalizovaného světa. Hlavní hrdina, doktor molekulární genetiky, přijíždí na lékařský kongres do indického Bangalore. V konfrontaci s jiným kulturním prostředím vyplouvá na povrch deziluze ze současného globálního, konzumního a odosobněného světa postaveného na úspěchu.

perry po mně potopa

Románová prvotina autorky bestselleru Nestvůra z Essexu a residentky projektu Praha město literatury Sarah Perry vypráví příběh muže středního věku, který se náhodou stane účastníkem cizích životů. Knihkupec John Cole utíká z rozpáleného, vedrem sužovaného Londýna na venkov. Cestou má poruchu na voze a musí vyhledat pomoc. Ocitá se ve zvláštním psychickém stavu, ne nepodobném snění. Najde opuštěné stavení, jehož obyvateli je radostně přijat a všichni se tváří, že je očekáván. Začíná s nimi hrát jejich hru. Postupně poznává pohnuté osudy, ve kterých lze jen těžce rozeznat pravdu a lež. Pravda znamená touhu po lásce, přátelství a naplněném životě, lež je závist, sobectví a manipulace. John se nechtěně stává urychlovačem dění, které vede k dramatickému, ale očistnému konci.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 14: Život ve vodě

SDG 14
dryak ředěný vltavou

Dvojjazyčné, v zrcadlové úpravě provedené vydání antologie z veršů současných básníků, jejímž spojovacím článkem a základním motivem je především řeka Vltava protékající Prahou. Editoři Sylva Fischerová a Petr A. Bílek sestavili tuto „pražskou říční antologii“ z vybraných textů třinácti českých autorů, které byly doplněny verši dvou amerických básníků. Šestnáctým „účastníkem“ je pak autorka pocházející z Ukrajiny, ale žijící nyní v Praze. U zrodu tohoto projektu stálo pořádání literárních večerů na pražské náplavce, konaných na lodi, jež vzhledem ke svému věku již není schopna provozu, nyní však představuje neformální uměleckou galerii, kde se pořádají i autorská čtení. Mnozí z uvedených tvůrců tady vystoupili s básněmi, ovlivněnými Vltavou, a právě z nich vyšel tento bilingvní almanach, inspirovaný nejen samotnou řekou, ale i atmosférou míst v její těsné blízkosti. Publikace je doplněna úvodní studií historika umění a architektury Pavla Kaliny o pražské náplavce jako o významném prostoru mezi nábřežím a vodním tokem.

Antologii Dryák ředěný Vltavou si můžete také stáhnout jako e-knihu.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 15: Život na souši

SDG 15
hájíček rybí krev

Román současného prozaika, odehrávající se na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, je baladickým příběhem jihočeské vesnice, která bojuje za záchranu své existence. Hlavní hrdinka a zároveň i vypravěčka příběhu Hana je čtyřicetiletou ženou, která se po dlouhém pobytu v zahraničí vrací na návštěvu do rodné krajiny jižních Čech. Hana si znovu vybavuje vzrušující události, v jejichž centru se ocitla a které nakonec před patnácti roky vyústily v její odchod do ciziny. Vše se začalo odehrávat v době, kdy došlo ke katastrofě v atomové elektrárně v Černobylu. Tehdy komunistické vedení země nařídilo, že podobný gigant bude vybudován nedaleko Budějovic a v důsledku ochranného pásma kolem této stavby budou některé vesnice v regionu zatopeny a zlikvidovány. Jednou z nich je i ta, v níž Hana společně s nerozlučnými kamarádkami Annou a Olinou vyrůstala, prožila zde své dětství a první nevydařenou lásku. První zprávy o nebezpečí, které obci hrozí, dostává Hana během studia na pedagogické fakultě. Tyto informace se stále stupňují, teprve po sametové revoluci svitne alespoň zlomek naděje, že osadu bude možné přece jen zachránit. Hana se staví do čela hnutí, které bojuje za její další existenci, postupně však dochází až k tragickému zjištění, že je v tomto nerovném zápase až příliš osamocena.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 16: Mír, spravedlnost a silné instituce

SDG 16
havel moc bezmocných

Pětice textů obsahující všechny podstatné Havlovy myšlenky a argumenty a brilantně analyzuje psychiku člověka, žijícího v totalitním systému.

Výbor Havlových textů napsaných v 70. a 80. letech 20. století je konfrontací s pozdním totalitarismem a obrací se především k mladé generaci: studentům středních a vysokých škol, kteří se s myšlenkovým odkazem Václava Havla zpravidla setkávají v rámci svých studijních programů. Doplněno výkladem úvah v konkrétních dobových souvislostech a objasněním jejich duchovních předpokladů v rámci politického a společenského kontextu normalizačního období, jehož autorem je český filozof a politik Daniel Kroupa.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.

Cíl 17: Partnerství ke splnění cílů

SDG 17
legenda H+Z

Výbor z knih naší legendární cestovatelské dvojice popisuje cestování po Africe a Americe. Kniha je doplněna množstvím zajímavého materiálu. Speciální vložená obálka tvoří originální přílohu, která obsahuje dosud nezveřejněné dobové dokumenty: šestnáctistránkový barevný komiks o výstupu na Kilimandžáro, původní pas pana Zikmunda, povolení k průjezdu Núbijskou pouští, zápis o nehodě v Sirtě, první originální reportáž vydanou ve Světě motorů a další zprávy z dobového tisku.

Více o tomto cíli udržitelného rozvoje.